Polski Klub dla Dzieci w Sztokholmie

na górę

ikona do góry

14.15 - 15.00 Warsztaty twórczego myślenia „Kącik badawczy”

 • zajęcia twóczego myślenia, rozwiązywanie ciekawych problemów, zabawy w niekonwencjonalny sposób, rozwijanie ekspresji ruchowej

 • ciekawe eksperymenty i doświadczenia

 • zaspokajania naturalnej ciekawości świata i kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki

13.15 - 14.00 Warsztaty plastyczno-artystyczne

 • rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych 

 • rozwijanie wyobrażni , twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi 

10.00 - 13.15 Warsztaty języka polskiego i Warsztaty matematyczne

 • zajęcia tematyczne, poszerzanie słownictwa, nauka piosenek i wierszyków przygotowanie do nauki czytania i pisania,  gimnastyka buzi i języka, nauka poprawnej wymowy, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy integracyjne i zabawy ruchowe

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz logicznego myślenia

 • ćwiczenie koncentracji

 • rozszerzanie słownictwa

 • rozbudzanie ciekawości i poszerzanie zainteresowań

10.00 - 13.00 Warsztaty muzyczno - rytmiczne 

Podział na grupy wiekowe.
Zajęcia w jednej grupie trwają 30 min. 

 • rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej

 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu 

 • wzbogacanie słownictwa poprzez poprawne śpiewanie piosenek

 • rozwijanie twórczej aktywności

PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 10.00 do 15.00

Przerwa na lunch 11.00-11.30 młodsze dzieci

Przerwa na lunch 11.30-12.00 starsze dzieci

10.00 - 14.00 Zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych.

Polski Klub dla Dzieci w Sztokholmie

Zapraszamy w soboty od 9.00 do 15.00

Szczegółowe informacje:

☎ 0704211311 - Katarzyna
🖄 klubiksztokholm1@gmail.com

🏘 Fatburs Brunnsgata 8, 118 28 Stockholm, Sverige