9.00-10.00  Chwila z książką

  • bliskie spotkania z wyjątkowymi bohaterami literatury dziecięcej, głośne czytanie, kreatywne rozmowy, praca z tekstem,  konkursy;

Podział na grupy wiekowe: 3-5 lat, 6-9 lat.


10.15-11.15 Warsztaty „Chcę dobrze czytać, pisać i mówić”

  • rozszerzanie słownictwa, ćwiczenie i doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem poprzez trening twórczości, uczenie się przez działanie, aktywne uczestnictwo oraz wzbudzenie zainteresowania Polską i jej kulturą, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenia poprawnej wymowy;
  • przygotowanie do nauki czytania i pisania metodą sylabową oraz Metodą Dobrego Startu, ćwiczenia grafomotoryczne, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenia poprawnej wymowy;

Podział na grupy wiekowe:  3-5 lat, 6-9 lat


11.15- 12.00 przerwa na lunch oraz wyjście na plac zabaw


12.00-12.45 Warsztaty “Matematyka jest fajna”

  • rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych, nauka sztuki konstruowania gier, wykorzystanie elementów “Dziecięcej matematyki”    prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, kształtowanie umiejętności matematycznych przydatnych w życiu codziennym;

Podział na grupy wiekowe:  3-5 lat, 6-9 lat


13.00- 14.00  Warsztaty plastyczno – artystyczne

  • połączenie dobrej zabawy z poznaniem technik plastycznych rozwijających u dzieci kreatywność, myślenie przestrzenne, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie;

Wszystkie grupy wiekowe.

14.15- 15.00  Radość tworzenia – zajęcia twórczego myślenia

  • dzieci  rozwiązują problemy,  bawią się w niekonwencjonalny sposób, rozwijają ekspresję ruchową oraz  przekształcają to, co wiedzą i znają.
  • wykorzystujemy pomoce rozwijające spostrzegawczość i wyobraźnię, bawimy się słowami, eksperymentujemy i szukamy nowych zastosowań do znanych przedmiotów, a naturalną ruchliwość dzieci zmieniamy w twórczą ekspresję.

Wszystkie grupy wiekowe.

UCZYMY DZIECI ZABAWOWO, SKUTECZNIE I BEZSTRESOWO