Głównym założeniem klubu jest pielęgnowanie i propagowanie języka polskiego oraz kultury polskiej wśród dzieci polskojęzycznych, mieszkających w Szwecji.

Nie – czy mądre, raczej – jak mądre – Janusz Korczak

Jak wyglądają zajęcia?

Dzieci w formie zabawy uczą się języka polskiego jak również doskonalą umiejętność czytania i pisania w języku polskim. Poznają polskie wiersze dla dzieci, piosenki, polską literaturę dziecięcą. Poprzez zabawy dydaktyczne doskonalą umiejętności matematyczne i językowe.

W trakcie warsztatów plastycznych, przy użyciu różnych technik, stworzone zostaną dzieciom warunki dla rozwoju naturalnej twórczej wyobraźni – poprzez radość działania, radość tworzenia i radość poznania.

Aby zapewnić dzieciom możliwość prezentacji swojej twórczości i osiągnięć w ramach zajęć w klubie organizowane sa wernisaże prac, konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie itp.

Uczestnicy naszego klubu mają również możliwość uczestnictwa we wspólnych wycieczkach i wyjściach do muzeum, teatru i kina.

Organizujemy także imprezy okolicznościowe tj.: andrzejki, mikołajki, bożonarodzeniowe kolędowanie, powitanie wiosny, warsztaty wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.

Kiedy?

Zajęcia w klubie odbywają się raz w tygodniu, w sobotę między godz. 9.00 a 15.00 z podziałem na grupy wiekowe w szkole Studemaskolan w Bandhagen. 

Dla kogo?

Zajęcia skierowane są głównie do dzieci w wieku 3-9 lat i prowadzone są przez nauczyciela polonistę,  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela  specjalistę terapii pedagogicznej ( reedukatora ).

Koszt zajęć:

  • 1450 kr/miesiąc (6 godzin w każdą sobotę)
  • 1200 kr /miesiąc (5 godziny w każdą sobotę)
  • 960 kr/miesiąc (4 godziny w każdą sobotę)
  • Możliwość wykupienia abonamentu na 2 soboty w miesiącu:
    • 960 kr/ 2 soboty (6 godzin zajęć w każdą sobotę)
    • 800 kr/ 2 soboty (5 godziny zajęć w każdą sobotę)
    • 640 kr/ 2soboty  (4 godziny zajęć w każdą sobotę)