Zajęcia

Pierwsze zajęcia są adaptacyjno – integracyjne, w związku z tym odbywają się bez podziału na grupy, aby dzieci mogły poznać siebie nawzajem i pedagogów.

Podczas kolejnych zajęć dzieci połączone zostaną w grupy – jako kryterium przyjmuje się wiek oraz potrzeby rozwojowe dziecka. Grupy są 10-13 osobowe w zależności od wieku dzieci.

 • W czasie zajęć dziecko pozostaje pod opieką nauczycieli.
 • Klubik zapewnia pomoce dydaktyczne i plastyczne.
 • Rodzice/ opiekunowie mogą przebywać, podczas pierwszych zajęć z dzieckiem/ dziećmi w ramach tzw. adaptacji. Sugerujemy, aby ten czas nie był dłuższy niż 1 – 2 godziny zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno pozostać pod opieką Klubu. W razie jakichkolwiek problemów z adaptacją, będziemy się z Państwem kontaktować.
 • Pod koniec każdego semestru są organizowane tzw. zajęcia otwarte dla rodziców/opiekunów.
 • Zapraszamy rodziców/opiekunów do aktywnego udziału w imprezach okolicznościowych takich jak mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki, warsztaty bożonarodzeniowe/wielkanocne.
 • W trakcie zajęć dzieci nie mogą używać telefonów komórkowych.

Odzież

 • Prosimy, aby dziecko było ubierane w wygodne i praktyczne ubrania tj. odzież, która nie krępuje i którą dziecko może pobrudzić np. podczas zajęć plastycznych.

Choroby

 • Do klubu przyjmowane są dzieci zdrowe.
 • W sytuacji, gdy dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w klubie, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne.
 • W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy i wezwania pogotowia ratunkowego oraz w dalszej kolejności zawiadomienia rodziców/opiekunów prawnych.

Leki

 • Nasza placówka nie praktykuje podawania dzieciom leków przynoszonych z domu.

Alergie

 • W przypadku alergii pokarmowej, prosimy o dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

 Zabawki

 • Prosimy, aby dziecko nie przynosiło do klubu zabawek z domu, które mogą ulec zagubieniu lub zniszczeniu. Nauczyciele ogłaszają, kiedy jest „klubikowy dzień zabawek” lub „klubikowy dzień książki” wtedy to dziecko przynosi własne zabawki i książki.

 Odbieranie z zajęć

 • Dzieci odbierane są z klubiku tylko przez rodziców/opieńków prawnych lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.
 • Prosimy o odbierania dziecka zgodnie z godzinami ustalonymi w poszczególnych abonamentach (cennik).

Posiłki

 •  W czasie pobytu dziecka w klubie, placówka zapewnia napoje (woda, sok), domowe ciasto oraz owoce.
 •  Przewidziana jest półgodzinna przerwa na zjedzenie przez dziecko lunch przyniesionego z domu. (prosimy zaopatrzyć dziecko w tzw. lunchbox).
 • Rodzice zapewniają tzw. lunchbox. W klubie niestety nie ma możliwości podgrzania posiłków.