Zapraszamy do klasy 0 i klasy 1

Drodzy Rodzice !

Polski Klub dla Dzieci w Sztokholmie

prowadzi  nabór do klasy 0 dzieci 5 i 6 letnie i do klasy 1 dzieci 7 letnie.

  • realizacja nowej podstawy programowej,
  • proponowane podręczniki do kl. 0 to Tropiciele. Roczne przygotowanie przeszkolne. wydawnictwa WSiP
  • proponowane podręczniki do kl. 1 to Szkolni Przyjaciele do klasy 1 wydawnictwa WSiP
  • nowatorskie programy pracy,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka,
  • mało liczna grupa ( maksymalnie 12 dziecie )

Zajecia prowadzą nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem kierunkowym ( edukacja wczesnoszkolna i filologia angielska).

    4 godziny zajęć w sobotę od 10.00 do 14.00 klasa “0”

Plan dnia klasa “0”

10.00-11.10 matematyka (10.30-10.40 przerwa śródlekcyjna )

11.10-11.30 przerwa na lunch

11.30-13.00 język polski (12.00-12.05 i 12.35-12.40 przerwa śródlekcyjna)

13.15-14.00 język angielski

4 godziny zajęć w sobotę od 11.00 do 15.00  klasa 1

  • 2 godz. j.polskiego
  • 1 godz. j.angielskiego
  • 1 godz. matematyki

Koszt miesięczny zajęć 1100 kr ( cena obejmuje koszt podręczników i pomocy dydaktycznych)

 Pierwsze zajęcia 31/08/2019

Zgłoszenie dziecka  prześlij na e-mail: klubiksztokholm1@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko dziecka
– datę urodzenia dziecka
– adres e-mail i nr telefonu do rodziców
– dane do faktury ( imię i nazwisko rodzica, adres)

Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr telefonu: 0704211311